Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2019-05-17
w miejscowości
    Białystok

17-19 maja 2019 r. wyjazd do Białegostoku