Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-06-05
w miejscowości
    Limanowa - Domu Pielgrzyma

5 czerwca 2014 (czwartek) - warsztaty z emisji głosu od 16:30 do 21:00 - sala w Domu Pielgrzyma