Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-09-22
w miejscowości
    Limanowa

15 -22 2014 r. września - Wielki Odpust Limanowski