Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-11-22
w miejscowości
    św. Cecylii

22 listopada (sobota) 18:00 - uroczystość św. Cecylii