Dyrygent Chóru - Marek Michalik

Dyrygent Chóru - Marek Michalik     Marek Michalik – organista, dyrygent.
Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej – Sekcji Muzyki Liturgicznej w Krakowie (dyplom w 1997 r. z wyróżnieniem), absolwent podyplomowych studiów chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom w 2012 r.). Założyciel i dyrygent Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Jako organista pracował w parafii św. Kazimierza w Krakowie, w parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach, od 1997 roku organista w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Członek diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. Obecnie także dyrygent Orkiestry ECHO PODHALA w Limanowej.

Odznaczenia :
• Medal i Tytuł Przyjaciel Miasta Limanowa – 2008 r.
• Medal Federacji CAECILIANUM Gloriam Dei Cantare – 2014 r.
• Medal i Tytuł Za Zasługi Dla Miasta Limanowa – 2012 r.
• Brązowy Krzyż Zasługi – 2018 r.
• Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski,– 2018 r.