Jubileusz XV - lecia Chóru Canticum Iubilaeum,
wspólnie z Orkiestrą Symfoniczną
"Krakowska Młoda Filharmonia".

12 stycznia 2013 r., godz. 17:00
Bazylika Matki Boskiej Bolesnej


Plakat - Jubileusz XV lecia
Sponsorzy XV-lecie