Michał Łyszczarz

dyrygent

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - filia w Cieszynie (na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) oraz absolwent Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie. Od stycznia 2023 roku jest dyrygentem chóru mieszanego Canticum Iubilaeum przy bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Jako organista przez ponad 14 lat pełnił funkcje organisty w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wilkowisku. Od czerwca 2022 roku jest organistą w bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. 

Marek Michalik

pierwszy dyrygent i założyciel chóru Canticum Iubilaeum

Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej – Sekcji Muzyki Liturgicznej w Krakowie (dyplom w 1997 r. z wyróżnieniem), absolwent podyplomowych studiów chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom w 2012 r.). Założyciel i dyrygent Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Jako organista pracował w parafii św. Kazimierza w Krakowie, w parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach, od 1997 roku organista w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Członek diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. Prowadził orkiestrę Echo Podhala do końca 2019 r.

Odznaczenia:

  • Medal i Tytuł Przyjaciel Miasta Limanowa – 2008 r.
  • Medal Federacji CAECILIANUM Gloriam Dei Cantare – 2014 r.
  • Medal i Tytuł Za Zasługi Dla Miasta Limanowa – 2012 r.
  • Brązowy Krzyż Zasługi – 2018 r.
  • Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski – 2018 r.