Zarząd Stowarzyszenia Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej wybrany na kadencję 2017 -2022.

  • Prezes: Leszek Pieniążek 

  • Wiceprezes: Małgorzata Bieda 

  • Skarbnik: Genowefa Drożdżak 

  • Sekretarz: Andrzej Kazana 

  • Członek: Marek Michalik 

  • Członek: Maria Wojtas