CANTICUM IUBILAEUM

Zarząd chóru

Zarząd Stowarzyszenia Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej wybrany na kadencję 2017 - 2022.

Leszek Pieniążek

Prezes

Małgorzata Bieda

Wiceprezes

Genowefa Drożdżak

Skarbnik

Andrzej Kazana

Sekretarz

Marek Michalik

Członek

Maria Wojtas

Członek