Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-06-10
w miejscowości
    Limanowa -Domu Pielgrzyma

10 czerwca 2014 (wtorek) - próba sala Domu Pielgrzyma