Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2016-11-22
w miejscowości
    Św. Cecylii

22 listopada 2016 roku godz. 18:00 Msza św z okazji święta patronalnego Św. Cecylii