Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2017-05-14
w miejscowości
    Parafia Limanowa - Sowliny

14 maja g. 12:00 - oprawa mszy św w parafii Limanowa - Sowliny