Aktualności

Jubileusz X - lecia Chóru Canticum Iubilaeum

Data: 16 listopada 2008 r.

Koncert wspólnie z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. A. Vivaldi - "Gloria" (RV 589) w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej.